Aanmelding

Aanmelden voor een cursus geschiedt door het invullen van een deelnameformulier. Bij vrijwel iedere cursus geldt een maximaal aantal deelnemers. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Wie niet kan worden geplaatst, ontvangt daarvan bericht.

Wijzigingen

Hoewel de cursusinhoud met de grootst mogelijke zorg tot stand komt, behoudt Forum BEELDtaal zich het recht voor wijzigingen in het cursusprogramma aan te brengen die het wezen van de cursus niet aantasten. Aan het cursusaanbod op de website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend en voor eventuele fouten is Forum BEELDtaal niet aansprakelijk. Indien cursisten zich niet kunnen vinden in een aangebrachte wijziging, kan een cursus kosteloos worden geannuleerd.
Voor eventuele vragen hieromtrent belt u met ons, zie telefoonnummer onderaan deze pagina.

Betaling

Betalingen vinden plaats in maandelijkse termijnen, steeds op de eerste van de nieuwe maand. Het abonnement heeft een looptijd van tien maanden. Cursisten ontvangen een bevestiging van inschrijving zodra bekend is dat een cursus doorgaat.

Annulering

Indien blijkt dat voor een bepaalde cursus onvoldoende aanmeldingen zijn ontvangen, kan Forum BEELDtaal besluiten de cursus te annuleren. Cursisten krijgen hierover tijdig bericht.
Annulering door een cursist dient telefonisch, schriftelijk dan wel per email te geschieden. Tot 2 weken voor aanvang van de cursus kan de cursus kosteloos worden geannuleerd, Forum BEELDtaal stort het gehele bedrag kosteloos terug. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus is Forum BEELDtaal gerechtigd het volledige cursusgeld in rekening te brengen. Bij annulering binnen twee weken voor de cursusdatum wordt geen cursusgeld teruggestort.

Plaatsvervanger

In geval van verhindering kan een cursist een plaatsvervanger aanwijzen om de cursusplaats in te nemen.
Wij stellen het op prijs indien dit ruim van tevoren aan Forum BEELDtaal wordt meegedeeld. De oorspronkelijke aanmelder blijft in dat geval het cursusgeld verschuldigd. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.