Publicaties van cursisten

Reacties van cursisten

Een tijdje liep ik met de gedachte rond dat ik een opleiding moest gaan doen bij een gerenommeerd instituut om een betere fotograaf te worden. Dat ik een soortgelijke kwaliteit zó dicht bij huis kon vinden, had ik nooit gedacht. Dankzij de lessen ben ik bewuster gaan fotograferen. Ik denk nu meer na over de vorm en inhoud van een foto(serie). De docent baseert zijn commentaar niet op zijn eigen esthetische voorkeuren, maar spiegelt het werk van zijn cursisten aan ‘fotografische wetten’ uit meer dan honderdzestig jaar fotokunstgeschiedenis. Zijn objectieve, opbouwende feedback ervaar ik als zeer ondersteunend bij het ontwikkelen van een eigen beeldtaal.
Henk de Jager
Ik wilde iets creatiefs met fotografie gaan doen, beelden maken die “iets vertellen”. Soms lukt dat en daar ben ik heel trots op. Het contact met en de inspiratie van de medecursisten vind ik heel belangrijk. Ik zou deze cursus zeker aanraden als je niet alleen “mooie plaatjes” wil maken.
Marianne Verboom
De informatie over deze cursus maakte mij nieuwsgierig, maar ook wat onzeker: ‘Kan ik dit nog leren na jaren traditionele plaatjes schieten?’ Het fotograferen kreeg voor mij een totaal andere benadering, namelijk het fotograferen ‘van’ iets naar het fotograferen ‘over’ iets. Dit geeft mij een bepaalde “bevrijdende zekerheid”.
Etienne Geraerts
Ik heb getwijfeld of ik eigenlijk wel een cursus wilde volgen, want de meesten gaan over techniek en dat zocht ik niet. Tijdens de cursus heb ik geleerd om verder te kijken dan het mooie plaatje en te communiceren via beelden. Het resultaat is dat ik nu heel anders ben gaan kijken. Niet alleen naar mijjn eigen foto’s maar ook naar het werk van andere fotografen uit de geschiedenis. Nu weet ik hoe je een idee bewust kunt omvormen naar een beeld waarvan iemand anders kan begrijpen c.q. voelen wat je bedoelt. Ik zou deze cursus aanbevelen omdat het een verdieping betekent voor jezelf en ook een uitdaging is om op een andere manier te fotograferen.
Connie Akkermans
Ik wilde echt iets anders gaan doen dan een gewone cursus maar wil wel aangeven dat deze niet makkelijk is. In het eerste jaar ben ik veel bewuster gaan kijken. In het tweede jaar hebben de meer thematische aanpak en de soms wat abstractere opdrachten er toe geleid dat ik veel consequenter naar mijn doel toe werk.
Ine Gorissen