Project Description

Een interview met Bas Losekoot over zijn project ‘The urban millennium’. Hoe en waarom hij zijn foto’s maakt.
Je kunt zijn fotowerk bekijken op:www.theurbanmillenniumproject.com